Het maken van een afspraak. – Tandartsenpraktijk Dinther – Heeswijk-Dinther

Het maken van een afspraak.

Voor het maken van een afspraak vragen wij u uitsluitend telefonisch contact op te nemen met de praktijk.
Dit kan gedurende openingstijden via het telefoonnummer 0413-291012.
Op die manier kunnen wij makkelijk een afspraak inplannen die past in uw en onze agenda!
Wanneer u medicijnen gebruikt of er is een wijziging in uw medicijngebruik gelieve dit door te geven aan de balie.

Afwezig zijn tijdens uw afspraak
Helaas komt het soms voor dat een patiënt de afspraak bij de tandarts niet nakomt.
Dit kan verschillende oorzaken hebben. Wanneer u niet op komt dagen, zullen wij altijd even wachten.
Als blijkt dat u afwezig bent, nemen wij telefonisch of via de mail contact met u op.
Zodra uw afwezigheid niet de eerste keer is sturen wij u, naast dat we telefonisch contact opnemen, een brief.
In deze brief geven wij u informatie over de niet nagekomen afspraak en de gevolgen hiervan.
Afspraken uiterlijk 24 uur van te voren annuleren
Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling door de patiënt geannuleerd te worden.
In uiterste geval van noodzaak ontvangen wij bij voorkeur in de ochtend uw annulering.
Bij het niet annuleren of bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak behoudt de praktijk zich het recht de gereserveerde tijd in rekening te brengen.
Het weekend vanaf vrijdagmiddag 12 uur en feestdagen worden hierbij niet meegeteld.
Waarom berekenen wij deze kosten?
Wanneer u niet aanwezig bent, staat een behandelkamer leeg.
Dat vinden wij zonde en dat kost ons geld.
Er staat namelijk een team klaar, bestaande uit de mondhygiëniste of de tandarts en de tandartsassistent.
Deze mensen kunnen op dat moment geen zorg verlenen.
Om deze reden zijn wij genoodzaakt deze kosten bij u door te berekenen.
Hoe hoog zijn de kosten?
De praktijk berekent de kosten (of een gedeelte van de kosten) van de behandeling aan u door.
Dit is conform de richtlijnen van de KNMT (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde).
Afspraakherinnering
Drie dagen voor uw afspraak ontvangt u van ons een e-mail om u aan de afspraak te herinneren.
Met deze service kunt u er ook voor zorgen dat u, indien nodig, uw afspraak op tijd annuleert.
Deze e-mailservice is bedoeld als extra geheugensteuntje voor de patiënt.
Het niet of te laat ontvangen van een herinnering ontslaat de patiënt niet van zijn plicht tot nakoming van een afspraak.