Klachten – Tandartsenpraktijk Dinther – Heeswijk-Dinther

Klachten

Doe je mond altijd open!

Mocht je vinden dat wij je onjuist of onzorgvuldig informeerden of behandelden? Doe dan je mond open! Vraag ons om een verhelderend gesprek. De tandarts kan dan nog eens uitleggen waarom hij of zij iets op een bepaalde manier deed. Je kunt dan ook jouw stem laten horen en samen zoeken naar een oplossing. Samen komen we daar uit. Dat is ons doel.

Informatiepunt en klachtenregeling

Kom je er samen toch niet uit, dan kun je telefonisch advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP). Het TIP is opgericht door onze beroepsorganisatie, de KNMT. Levert ook dit geen bevredigende oplossing, dan kun je gebruik maken van de KNMT-klachtenregeling waarbij wij zijn aangesloten. Daarbij zijn twee mogelijkheden, namelijk bemiddeling en formele klachtbehandeling, resulterend in een uitspraak.